YOK EDİLEN İSLAM ESERLERİ

 

ORTADOĞUDAKİ İSLAMİ ESERLER YOK EDİLİYOR


http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=183094

 

Irak\'ın yağmalanan kütüphaneleri

 

Mezopotamya toprakları üzerinde kurulan
ve derin geçmişe sahip olan Irak kütüphaneleri
işgaller ile yağmalanmıştır
Yağmalanan eserler
kimi zaman bir koleksiyoncunun evinde
kimi zaman da Batı ülkelerindeki
kütüphanelerde bulunmuştur

Hamza Ahıskalı/ Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

Savaşlar ve işgallerin sonuçları
bir toplumun sadece can
mal ve ekonomik kayıpları ile sınırlı kalmıyor
İnsanî doyumsuzluk ve çıkar hesaplarının
neden olduğu bu yıkıcı fiiliyatlar
aynı zamanda işgal edilen halkların
kültürel miraslarına da önemli ölçüde zarar veriyor.

Nasıl ki Amerikalılar Kızılderililerin
vatanlarını işgal edip
topraklarını ele geçirmekle birlikte
kültür ve hayat tarzlarına karşı
yıkıcı bir mücadele içerisine girmişlerse
aynı şekilde Endülüs Müslümanlarının
Azteklerin ve Mayalar'ın
medeniyet ve eserleri
İspanyollar tarafından yağmalanmış
ve yok edilmeye çalışılmıştı.

IRAK'TAKİ KÜTÜPHANE YAĞMASININ BİLANÇOSU

Yakın tarihte ise bu yağmalama olayına
Mezopotamya toprakları üzerinde kurulan
ve derin geçmişe sahip olan
Irak 
Kütüphanelerini örnek gösterebiliriz.

Irak'ta binlerce el yazması kitabın bulunduğu
onlarca 
Kütüphane 
ABD ve müttefiklerinin 1991 ve 2003 senelerinde
gerçekleştirdikleri işgaller ile adeta yağmalanmış
ve yok edilmeye çalışıldı.

Yağmalanan kitapların akıbeti hakkında da
yeterli bilgi bulunamadı
Yağmalanan kitaplar kimi zaman
bir koleksiyoncunun evinde
kimi zaman da nasıl götürüldüğü
birçok soru işareti taşıyan Avrupa ülkelerinde bulundu.

Kültür Bakanlığı 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün
World Learning ve World Survey'e dayanarak
yaptığı incelemeye göre
Irak'ın 113 
Kütüphanesinde
82 bin 258 el yazması yağmalanmıştır.
Yağmalananlar arasında
1494 eser ise Osmanlı Türkçesi ile yazılan Yazmalar

 

BAĞDAT'TAKİ ZENGİN KÜTÜPHANELER

Bağdat'ta bulunan 41 Kütüphanede ise
1279'u Osmanlı Türkçesi olmak üzere
toplam 53 bin 22 el yazması korunuyordu.
Bağdat'taki 
Kütüphaneler arasında
el yazmaları açısından en zengini
'Saddam el Yazmaları 
Kütüphanesi'ydi
Bu 
Kütüphanede
786'sı Osmanlı Türkçesi olmak üzere
toplam 40 bin 214 el yazması yer alıyordu
Ayrıca Bağdat'taki Evkaf 
Kütüphanesi'nde
5 bin 147, Naji Mahfuz Koleksiyonu'nda 662
Kadiriya 
Kütüphanesi'nde ise 1544 el yazması
korunuyordu.

Öte yandan Basra'daki 3 ayrı Kütüphanede
10'u Türkçe olmak üzere 2 bin 114 eser yer alırken
Dohuk'daki bir 
Kütüphanede 1
el Divaniye'de 2 ayrı 
Kütüphanede 236
El Hilla'da 4 ayrı 
Kütüphanede 86
Erbil'deki 2 
Kütüphanede 10'u Türkçe 50
Nasıriye'deki 3 
Kütüphanede 304
Samarra'daki 2 
Kütüphanede ise 41
el yazması bulunuyordu.

Kerbela'daki 19 Kütüphanede ise
çoğunluğu fıkıh, kelam
Kuran, mantık, felsefe, edebiyat
dil ve gezi konularında yazılmış
Farsça ve Arapça 2 bin 337 el yazması yer alıyordu
Kerkük'teki 5 
Kütüphanede 23'ü Türkçe
toplam 117 yazma eser korunurken
Musul'daki 9 ayrı 
Kütüphanede ise 135'i Türkçe
olmak üzere toplam
6 bin 810 yazma eser bulunuyordu
Necef'deki 17 
Kütüphanede ise 20'si Türkçe
toplam 12 bin 159 el yazması korunurken
Süleymaniye'deki 2 
Kütüphanede 17'si Türkçe
toplam 4 bin 430 el yazması
el Samava'da 11
Saddam'ın doğduğu kent olan Tıkrit'te 28
el Zubayir'de ise 25 el yazması yer alıyordu.

1991'DEKİ YAĞMALAMA 2003 İŞGALİNDE DE YAŞANDI

Köklü tarihi geçmişe sahip olan
Mezopotamya topraklarının merkezinde
yer alan Irak'taki 
Kütüphaneler
1991 Körfez Krizi sonrası olduğu gibi
2003 senesindeki işgalde de yağmalanmıştır.

Iraklı uzmanlar, ABD'nin Irak işgaliyle birlikte
bu ülkede başta Nemrud dönemine ait olmak üzere
çok değerli ve kıymetli tarihi eserlerin
Batılılar tarafından yağmalandığını ve Irak'tan
kaçırıldığını dile getirmiştir.

Söz konusu kıymetli ve değerli tarihi eserlerin
devrik Saddam Hüseyin tarafından
Merkez Bankası'nda özel sandıklarda saklanmış
ancak işgalle birlikte bu sandıkların işgal güçleri
ve özellikle ABD tarafından Irak'tan kaçırılmıştır
Öyle ki Irak'ın işgalinden bir süre sonra
Batı basınında Irak'taki tarihi eserlerin
Avrupa ve Amerika'ya kaçırıldığına dair
haberler gündemi meşgul etmişti.

 

İsrail Milli Kütüphanesi


İŞGAL SIRASINDA ÇALINAN ESERLER İSRAİL'DE DE ÇIKTI

Mescid-i Aksa el Yazmaları Bölümü Başkanı Nacih Barikat
2003 senesinde işgal edilen Irak'taki 
Kütüphanelerden
çalınan bazı nadir eserlerin İsrail Millî 
Kütüphanesi'nden
çıktığını açıkladı.

İsrail Millî Kütüphanesi İslam dünyasına ait
çok sayıda nadir eserlere sahip
Ancak İsrail Millî 
Kütüphanesi'nde bulunan nadir
eserlerin buraya nasıl getirildiği ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Mescid-i Aksa el Yazmaları
Bölümü Başkanı Barikat ise İsrail 
Kütüphanelerinde
bulunan eserlerden bazılarının Irak işgali sonrası
Irak Millî 
Kütüphanesi'nden 
çalınarak getirilmiş olabileceğini belirtti.

KÜTÜPHANEDE İSLAM TARİHİNE AİT NADİR ESERLER BULUNUYOR

1982 yılında kurulan
ve 5 milyondan fazla kitabın bulunduğu
İsrail Milli 
Kütüphanesi'nde
İslam ve İslam tarihine ilişkin 100 bin kitap
ve 2 bin el yazması eser bulunuyor. 
İsrail'deki 
Kütüphane, 600 yıl önce yazılmış
ve Sultan I. Selim'in mührünün bulunduğu
şahsi mushafı da bünyesinde barındırıyor.

İsrail Millî Kütüphanesi'nde, saf altınla bezenmiş
e İslamî nakışlarla süslü, tarihi 1200 yıl öncesine
dayanan Kûfî hattıyla yazılmış
bir Kuran-ı Kerim mushafı da bulunuyor.

İsrailliler bu eserleri satın aldıklarını iddia ederken
Filistinliler bu eserlerin bazılarının
ABD işgali sonrası Bağdat'tan yağmalanarak
İsrail'e getirildiğini söylüyor.

 

Irak Milli Müzesi (Bağdat)

SADDAM EL YAZMALARI KÜTÜPHANESİ DE NASİBİNİ ALDI

Bağdat'taki Saddam el Mahtutat'ın
(Saddam el Yazmaları 
Kütüphanesi)
George W. Bush liderliğindeki işgalci güçler
tarafından harap edilen önemli kültürel miraslar
arasında yer alıyor.
Çünkü Irak'ın farklı 
Kütüphanelerinden toplanan
el yazmaları bu 
Kütüphanede muhafaza ediliyordu.

Evkaf Kütüphanesi de tıpkı Saddam el Mahtutat gibi
Irak'ın farklı bölgelerinde yeralan 
Kütüphanelerden toplanan kitaplarla oluşturulmuştu
1960'larda başlanan kitap toplama faaliyeti
1980'lere kadar devam etmişti.
Toplanan yaklaşık beş bin kitaptan 1991 işgali ile
hiçbir şey kalmamıştı.

Evkaf Kütüphanesi'nde İslam aleminin en büyük imam
ve düşünürlerinden İmam-ı Azam'ın
İmam Şafii'nin, İmam Hanbel'in
ve İmam Malik'in kitapları bulunuyordu.

MUSUL KÜTÜPHANESİ'NE İSRAİL SALDIRISI

Osmanlı Araştırmaları Vakfı Kurucusu ve
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akgündüz
bir araştırma için Musul arşivine başvurduğunu
ve Irak savaşı sırasında İsraillilerin Musul arşivini
yağmalamak istediğini; ancak bölgedeki kişilerin
buna engel olduğunu aktardı.

Irak'ta müzeler ve Kütüphaneler yağmalanıp kundaklandı.
Binlerce el yazması kitap ya çalındı, ya alevlere teslim edildi
Atlas, beş binden fazla eşsiz el yazması eserin saklandığı
Evkaf 
Kütüphanesi'nin katalogunu inceledi
ve yok olan kitaplardan küçük bir liste hazırladı
Bu liste, yok edilen değerin ne denli büyük olduğunu
göstermeye yetiyor.

Bu kitaplardan küçük bir listeyi incelemek için tıklayınız